Có 1 kết quả:

bǐng zhú

1/1

bǐng zhú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 炳燭|炳烛[bing3 zhu2]