Có 1 kết quả:

qiū liáng

1/1

qiū liáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the cool of autumn