Có 1 kết quả:

qiū dāo yú

1/1

qiū dāo yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Pacific saury (Cololabis saira)