Có 1 kết quả:

qiū fēn diǎn

1/1

qiū fēn diǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the autumn equinox