Có 1 kết quả:

qiū yè

1/1

qiū yè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

autumn leaf