Có 1 kết quả:

qiū shěn

1/1

qiū shěn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

autumn trial (judicial hearing of capital cases during Ming and Qing)