Có 1 kết quả:

qiū liáng

1/1

qiū liáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the cool of autumn

Một số bài thơ có sử dụng