Có 1 kết quả:

qiū shú

1/1

qiū shú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ripening in autumn (of crops)