Có 1 kết quả:

qiū jú ào shuāng

1/1

qiū jú ào shuāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the autumn chrysanthemum braves the frost (idiom)