Có 1 kết quả:

qiū kù

1/1

qiū kù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

long underwear pants