Có 1 kết quả:

qiū shì

1/1

qiū shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

autumn exam (triennial provincial exam during Ming and Qing)