Có 1 kết quả:

qiū yóu

1/1

qiū yóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) autumn outing
(2) autumn excursion