Có 1 kết quả:

qiū wéi

1/1

qiū wéi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

autumn exam (triennial provincial exam during Ming and Qing)

Một số bài thơ có sử dụng