Có 1 kết quả:

qiū wéi

1/1

qiū wéi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

autumn exam (triennial provincial exam during Ming and Qing)