Có 1 kết quả:

qiū fēng sòng shuǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

the cool autumn breeze (idiom)