Có 1 kết quả:

qiū fēng guò ěr

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. as the autumn breeze passes the ear (idiom); not in the least concerned