Có 1 kết quả:

qiū fēng sà sà

1/1

Từ điển Trung-Anh

the autumn wind is soughing (idiom)