Có 1 kết quả:

qiū gāo qì shuǎng ㄑㄧㄡ ㄍㄠ ㄑㄧˋ ㄕㄨㄤˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

clear and refreshing autumn weather