Có 1 kết quả:

kē jǔ kǎo shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

imperial examinations (in former times)