Có 1 kết quả:

Kē ní sài kè

1/1

Từ điển Trung-Anh

Koenigsegg (car manufacturer)