Có 1 kết quả:

kē jiào xīng guó ㄎㄜ ㄐㄧㄠˋ ㄒㄧㄥ ㄍㄨㄛˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to invigorate the country through science and education