Có 1 kết quả:

Kē pǔ tè rén

1/1

Kē pǔ tè rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the Copts, major ethnoreligious group of Egyptian Christians