Có 1 kết quả:

Kē pǔ tè yǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Coptic, Afro-Asiatic language of the Copts 科普特人[Ke1 pu3 te4 ren2], spoken in Egypt until late 17th century