Có 1 kết quả:

Kē ěr duō wǎ ㄎㄜ ㄦˇ ㄉㄨㄛ ㄨㄚˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Córdoba, Spain