Có 1 kết quả:

Kē ěr qìn yòu yì qián qí

1/1

Từ điển Trung-Anh

Horqin right front banner, Mongolian Khorchin Baruun Garyn Ömnöd khoshuu, in Hinggan league 興安盟|兴安盟[Xing1 an1 meng2], east Inner Mongolia