Có 1 kết quả:

Kē luó lā duō dà xiá gǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Grand Canyon (Colorado)