Có 1 kết quả:

Kē dí lè lā

1/1

Kē dí lè lā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian islands