Có 1 kết quả:

Kē dí lè lā shān xì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian islands