Có 1 kết quả:

bǐ zi

1/1

bǐ zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

blighted grain