Có 1 kết quả:

zū zi

1/1

zū zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rent (payment)