Có 1 kết quả:

zū shuì

1/1

zū shuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) taxation
(2) in former times, esp. land tax