Có 1 kết quả:

chèng pán

1/1

chèng pán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the tray or pan of a steelyard