Có 1 kết quả:

chèng chuí

1/1

chèng chuí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

steelyard weights