Có 1 kết quả:

Qín ān xiàn

1/1

Qín ān xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Qin'an county in Tianshui 天水[Tian1 shui3], Gansu