Có 1 kết quả:

Qín huáng dǎo shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Qinhuangdao prefecture level city in Hebei