Có 1 kết quả:

qín jiāo

1/1

qín jiāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

large leaf gentian (Gentiana macrophylla)