Có 1 kết quả:

qín jiāo ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

large leaf gentian (Gentiana macrophylla)