Có 1 kết quả:

Qín jūn

1/1

Qín jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the Qin army (model for the terracotta warriors)