Có 1 kết quả:

yāng miáo

1/1

yāng miáo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

seedling