Có 1 kết quả:

Zǐ guī

1/1

Zǐ guī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Zigui county in Yichang 宜昌[Yi2 chang1], Hubei