Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Tổng nét: 10
Bộ: hé 禾 (+5 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: ノ一丨ノ丶丨フ一ノ丶
Thương Hiệt: HDRC (竹木口金)
Unicode: U+79EF
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: , tích
Âm Nôm: tích
Âm Quảng Đông: zik1

Tự hình 2

Dị thể 3

1/1

giản thể

Từ điển phổ thông

1. chứa chất, tích, dồn lại
2. tích (kết quả phép nhân)

Từ điển trích dẫn

1. § Giản thể của chữ 積.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 積

Từ điển Trần Văn Chánh

① Chất, xếp: 積土成山 Chất đất thành núi;
② Tích lại, chứa, trữ: 積少成多 Tích ít thành nhiều; 積年累月 Năm này qua năm khác, lâu dài;
③ Lâu ngày, lưu cửu: 積弊 Thói tệ lâu đời; 積習 Thói quen đã lâu, thói cũ;
④ (y) Bệnh cam tích;
⑤ (toán) Số nhân được: 積數 Số nhân được, tích số.

Từ điển Trung-Anh

(1) to amass
(2) to accumulate
(3) to store
(4) measured quantity (such as area of volume)
(5) product (the result of multiplication)
(6) to integrate (math.)
(7) to solve (or integrate) an ordinary differential equation (math.)
(8) old
(9) long-standing

Từ ghép 131

bīng jī wù 冰积物bù dìng jī fēn 不定积分cái jī 材积céng jī yún 层积云chā jī 叉积chén jī 沉积chén jī dài 沉积带chén jī wù 沉积物chén jī yán 沉积岩chén jī zuò yòng 沉积作用chéng jī 乘积chōng jī 冲积chōng jī céng 冲积层chōng jī píng yuán 冲积平原chǔ xīn jī lǜ 处心积虑cuò huǒ jī xīn 厝火积薪dì jī 地积dì jī dān 地积单diǎn jī 点积diàn jī 淀积diàn jī wù 淀积物duī jī 堆积duī jī mù 堆积木duī jī rú shān 堆积如山duī jīn jī yù 堆金积玉dùn jī 囤积fā jī 发积gāo jī yún 高积云gōng jī jīn 公积金hǎi xiāng chén jī wù 海相沉积物hòu jī bó fā 厚积薄发jī àn 积案jī bì 积弊jī bīng 积冰jī bù xiāng néng 积不相能jī cǎo tún liáng 积草屯粮jī cún 积存jī dé 积德jī dé lěi gōng 积德累功jī diàn 积淀jī dié 积叠jī è 积恶jī è yú yāng 积恶余殃jī fēi chéng shì 积非成是jī féi 积肥jī fēn 积分jī fēn bǎng 积分榜jī fēn biàn huàn 积分变换jī fēn cháng shù 积分常数jī fēn fāng chéng 积分方程jī fēn xué 积分学jī fèn 积愤jī gòu 积垢jī gǔ fáng jī 积谷防饥jī hòu liú guǎng 积厚流广jī jí 积极jī jí fǎn yìng 积极反应jī jí fèn zǐ 积极分子jī jí xìng 积极性jī jiàn 积渐jī jīn lěi yù 积金累玉jī jù 积聚jī láo chéng jí 积劳成疾jī lěi 积累jī lěi dú xìng 积累毒性jī lěi xìng 积累性jī mù 积木jī nián 积年jī nián lěi yuè 积年累月jī ruò 积弱jī shǎo chéng duō 积少成多jī shí 积食jī shuǐ 积水jī wù 积物jī xí 积习jī xí chéng sú 积习成俗jī xí nán gǎi 积习难改jī xīn cuò huǒ 积薪厝火jī xù 积蓄jī xuě 积雪jī xuě chǎng 积雪场jī yā 积压jī yú hū wēi 积于忽微jī yǔ yún 积雨云jī yù 积郁jī yuàn 积怨jī yún 积云jī zǎn 积攒jī zéi 积贼jī zhòng nán fǎn 积重难返jī zhù 积贮jī zǔ 积祖jù jī 聚积juǎn jī yún 卷积云lěi jī 累积lěi jī jì liàng 累积剂量liù fāng zuì mì duī jī 六方最密堆积Mài jī 麦积Mài jī qū 麦积区Mài jī Shān Shí kū 麦积山石窟miàn jī 面积miàn jī 靣积miàn xīn lì fāng zuì mì duī jī 面心立方最密堆积nèi jī 内积niē jī 捏积rì jī yuè lěi 日积月累róng jī 容积róng jī xiào lǜ 容积效率shā jī kuàng chuáng 砂积矿床shù liàng jī 数量积suì xiè chén jī wù 碎屑沉积物tǐ jī 体积tǐ jī bǎi fēn bǐ 体积百分比tǐ jī dān wèi 体积单位tún jī 囤积tún jī jū qí 囤积居奇tuǒ yuán jī fēn 椭圆积分wài jī 外积wēi jī fēn 微积分wēi jī fēn jī běn dìng lǐ 微积分基本定理wēi jī fēn xué 微积分学xī jī 吸积xiàng liàng jī 向量积xù jī 蓄积xuè sè sù chén jī zhèng 血色素沉积症yū jī 淤积yùn jī 蕴积zhí jī 直积zhōng nián jī xuě 终年积雪zhuó jī yán 浊积岩zuì mì duī jī 最密堆积