Có 1 kết quả:

chēng wéi

1/1

chēng wéi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) called
(2) to call sth (by a name)
(3) to name