Có 1 kết quả:

chēng hào

1/1

chēng hào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) name
(2) term of address
(3) title