Có 1 kết quả:

chēng yáng

1/1

chēng yáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to praise
(2) to compliment