Có 1 kết quả:

chēng yù

1/1

chēng yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to acclaim
(2) to sing the praises of