Có 1 kết quả:

chēng wèi ㄔㄥ ㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) title
(2) appellation
(3) form of address