Có 1 kết quả:

chēng dào

1/1

chēng dào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to commend
(2) to praise