Có 1 kết quả:

chēng liáng

1/1

chēng liáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to weigh