Có 1 kết quả:

chēng sòng

1/1

chēng sòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to praise