Có 1 kết quả:

yí dòng píng jūn xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

moving average (in financial analysis)