Có 1 kết quả:

yí dòng píng jūn xiàn zhǐ biāo ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄒㄧㄢˋ ㄓˇ ㄅㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

moving average index (used in financial analysis)